Informatieavond goed bezocht!

Informatieavond goed bezocht!

De informatieavond betreft 14 parkwoningen De Heerlijckheid afgelopen maandag is goed bezocht. Tijdens de avond is het schetsontwerp gepresenteerd aan omwonenden en geinteresseerden. Daarnaast heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling toegelicht welke stappen er nog gezet dienen te worden alvorens gestart wordt met de verkoop. 

Allereerst wordt aan geinteresseerden gevraagd om middels een enquête hun woonwensen kenbaar te maken. Zo kunnen diverse zaken nog meegenomen worden in de uitwerking van het ontwerp. De enquête kan tot en met zondag 17 juni a.s. ingevuld worden.