In de Heerlijckheid woon je energiezuinig en gasloos.

In de Heerlijckheid woon je energiezuinig en gasloos.

Energiezuinig en gasloos wonen in De Heerlijckheid
Tegenwoordig proberen we allemaal wat bewuster te leven en daar hoort ook bewust wonen bij. In de Heerlijckheid zijn alle woningen energiezuinig en gasloos. Hierdoor zijn de woningen klaar voor de toekomst. Maar wat houdt dat nu in?

Hieronder wordt toegelicht welke installaties en maatregelen worden toegepast in de woningen in De Heerlijckheid. De combinatie van deze installaties en maatregelen zorgen voor een comfortabel binnenklimaat met minimale energiekosten. 

Hoogwaardige vloer,- dak- en wandisolatie
De vloeren, wanden en daken van de woningen worden voorzien van een hoogwaardig isolatiepakket. De kozijnen en ramen zijn ook geïsoleerd en voorzien van HR++ glas. Daardoor gaat er in de winter weinig warmte verloren en blijft de woning in de zomer lekker koel. Het kost dus minder energie om de woning te verwarmen.

Comfortabele vloerverwarming op alle verdiepingen
De gehele woning is voorzien van vloerverwarming. Dit zorgt middels gelijkmatige warmte voor een prettig binnenklimaat. Door deze gelijkmatige verwarming is er minder warmte nodig om de ruimte te verwarmen. Bij een traditionele verwarming worden de radiatoren verwarmd met warm water met een temperatuur van 60-80 graden. Bij vloerverwarming is dit maximaal 40 graden. Dat kost minder energie. Andere voordelen zijn een vermindering opdwarrelend stof en ruimtebesparing door het ontbreken van radiatoren. 

Hoog rendement warmtepomp
Het warm tapwater en verwarmingswater wordt verwarmd middels een lucht-water-warmtepomp. Hoe werkt zo'n warmtepomp? Een warmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht en brengt die naar een hoger temperatuurniveau, geschikt voor verwarming en warm tapwater. Het verwarmde water circuleert door de vloerverwarming om de woning te verwarmen. Om de werking te begrijpen, kunt u denken aan een koelkast: die werkt ook met een warmtepomp.

Slimme balans ventilatie met warmteterugwinning
De woning wordt optimaal geventileerd middels een balansventilatie. Dit betekend dat de lucht middels afzuigpunten in het plafond afgezogen wordt en verse lucht middels aanvoerpunten in de woning aangevoerd wordt. De warmte van de luchtafvoer wordt gebruikt om de verse lucht te verwarmen. Dit zorgt voor een comfortabel en gezond binnenklimaat in combinatie met een lager energiegebruik.  

Zonnepanelen voor duurzaam opwekken van energie
De energie die nodig is om de woning te verwarmen wordt deels opgewekt middels de zonnepanelen die op het dak geplaatst worden. Het is mogelijk om het aantal zonnepanelen uit te breiden zodat de energierekening nog lager wordt. 

Duurzaam wonen in De Heerlijckheid. Dat is goed voor het milieu en jouw portemonnee!